Sign In
New Customer?
1

โรงเรียนไทยคริสเตียน (สะพานเหลือง)

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ : 586 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทร : 022343734
มือถือ : 0814042478
อีเมล :
เว็บไซต์ : http://tcss.ac.th
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา (2562 - 2563)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 93 คน
ภาคการศึกษาที่ 2 : 93 คน