Sign In
New Customer?
1

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ : 257 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย 40000
เบอร์โทร : 043009716
มือถือ : 0814710057
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.kkvs.ac.th
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา (2562 - 2563)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 287 คน
ภาคการศึกษาที่ 2 : 309 คน