เพลง Burn - โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

จำนวนครั้งที่อ่าน 1,313

 

Lyric, Music, Vocal - นพ.ศุภณัฐ ศิริกุลชยานนท์
Mix down - วรพจน์ รัตนสัญญา, Lab studio
Animation - มุ่งมาศ เสนาดี
Creative consultant - คุณสมชาย ลีลิตธรรม
ผู้ผลิตและแนวคิด - ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

 

แสดงความคิดเห็น