การ์ตูน Dr.Smart พิฆาตโรคอ้วน

จำนวนครั้งที่อ่าน 1,602

 

Animation, Voice, Sound effects - ธิติ ลีลิตธรรม, จิรัฐ ทองชัยประสิทธิ์, ysod.net
Voice - ธิติ ลีลิตธรรม, ชวัล ไชยยงยศ, ศุภโชค ปิยชัยวุฒิ, ดญ.อาทิตยา ทอนริมทร์, ดช.วุฒิไกร-ปิยะวุฒิ คณะวาปี
Music, Vocal - นพ.ศุภณัฐ ศิริกุลชยานนท์
Mix down - ธิติ ลีลิตธรรม, ysod.net
Creative consultant - คุณสมชาย ลีลิตธรรม
ผู้ผลิตและแนวคิด - ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

 

แสดงความคิดเห็น